yoshitoshi [assorted] - ajl
Powered by SmugMug Log In

Tawara no Toda Hidesato, in front of Emperor Suzaku

TawaraTodaHidesatoEmperorSuzaku